Skip links

Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı

BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR SPOR KULÜBÜ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İLANI

Bodrum Belediyesi Bodrumspor Spor Kulübü Yönetim Kurulumuz 07.06.2024 tarihinde saat 13.00’da Kulüp Merkezinde toplanarak;

Kulübümüzün Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını aşağıda yazılı olan gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanarak sonuçlandırılması için 25 Haziran 2024 tarihinde saat 11.00’da Bodrum Deniz Ticaret Oda Toplantı Salonunda yapılması, bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci toplantının 2 Temmuz 2024 Salı Günü aynı yerde, aynı saatte yapılmasına, bu amaçla toplantının günü, saati, yeri ve gündeminin Yönetim Kurulumuz tarafından kararlaştırılmış olup, üyelere ve katılma hakkı bulunan üyelere gazete ilanıyla bildirilmesine karar verilmiştir.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ:

  1. Açılış ve yoklamanın yapılması,
  2. İstiklal Marşı okunması ve Saygı Duruşu,
  3. Divan Heyeti oluşturulması,
  4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması,
  5. Denetim Kurulu Raporunun okunması,
  6. Yeni Branş açılması hakkında görüşülmesi,
  7. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibraları,
  8. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri seçimi,
  9. Dilek ve temenniler,
  10. Kapanış.